O podlahovom kúrení a jeho montáži


logo Stavebnik.skNamontujte si podlahové kúrenie,
ktoré vás v lete ochladí

 

Podlahové kúrenieEnergetická certifikácia budov  a prísne Európske normy nútia výrobcov a konštruktérov v stavebníctve k hľadaniu riešení, ako znížiť energetické náklady budov na minimum. Podlahové kúrenie a jeho montáž sú tak jednou z primárnych výziev k šetreniu, nakoľko práve s takýmto typom kúrenia sa v budovách budeme stretávať čoraz častejšie.

Podlahové kúrenie totiž dodáva človeku oveľa vyšší komfort, ako iné bežné druhy vykurovania. Užívateľ pri ňom necíti rozdiel v teplotách jednotlivých častí miestnosti, pretože táto je konštantná. Navyše vďaka dnešnej modernej termoregulačnej technike je možné využiť rozvod podlahového kúrenia aj na ochladzovanie priestoru. To všetko s ohľadom na zdravie osôb a s množstvom výhod pre ne. Odpadá prúdenie teplého i chladného vzduchu v miestnosti, s ktorým súvisia nielen zdravotné problémy, ale tiež napríklad vírenie prachu. Pri chladiacom móde podlahového kúrenia odpadáva tiež hluk, na aký si musíme zvykať pri bežných klimatizačných zariadeniach.  

Plány Európskej únie zahŕňajú zníženie spotreby energií do roku 2020 na úroveň 20%. Sú to práve budovy, ktoré sú dnes zodpovedné za 40% spotreby energií v Európe.  Nové typy podlahového kúrenia a využitie špeciálnych technológií pri ich montáži sa tak stávajú jedným z hlavných pilierov pre zlepšenie energetických účinností.

Na začiatku bol jednoduchý nápad, ktorý sa však dá prirovnať k tým „za milión“ – využívať teplovodné rúrkové rozvody podlahového kúrenia počas celého roka. Kým v zime koluje týmto systémom ohrievaná voda, logicky bude v lete pretekať voda studená. Podobný systém využíva stropná a stenová klimatizácia. Oproti nim je síce výkon chladiacej podlahy približne o polovicu nižší, no aj tak dokáže znížiť teplotu v miestnosti o 3 – 4 °C oproti vonkajšiemu prostrediu, To všetko za predpokladu, že počas prevádzky neklesne teplota podlahy pod 20°C.  Možno sa vám pokles teploty o 3°C zdá málo, no aj podľa odborníkov a lekárov  ide o optimálny pokles, ktorý nášmu organizmu v prípade prudkejších zmien teplôt neškodí. Vďaka tomuto faktu tiež nenastáva kondenzácia vlhkosti v miestnosti.

Ak hľadáte serióznu firmu na montáž podlahového kúrenia navštívte stránky Katalógu firiem na stavebnom portáli Stavebnik.sk. V sekcii Podlahové kúrenie možno nájdete práve firmu z vášho okolia.
Okrem toho môžete využiť aj možnosť vyžiadania cenovej ponuky stavebných prác firmám, ktoré si sami z katalógu vyberiete.

Čoraz častejšie sa môžeme v súvislosti s podlahovým kúrením stretnúť s konštrukčným riešením, zahŕňajúcim využitie tepelného čerpadla, ktorého prevádzka je energeticky výhodná. Výhodná je tiež z hľadiska funkčnosti  podlahového kúrenia kombinovaného s chladením, kvôli možnosti použitia reverzibilného tepelného čerpadla, schopného chladiť v opačnom režime kvapalinu, kolujúcu v rozvodoch podlahy.  Okrem takéhoto systému je samozrejme na ochladzovanie kvapaliny možné použiť aj iný, napríklad chladič kvapaliny, takzvaný chiller. Jednou z energeticky výhodných alternatív pri montáži podlahového kúrenia je využitie spodnej vody z dostatočne výdatnej studne. Teplota takejto vody býva v rozpätí 10 – 12°C, preto ju netreba chladiť. Môže sa tak čerpať priamo cez výmenník tepla do rozvodu podlahového kúrenia. Prevádzkové náklady sú teda naozaj minimálne.

Budúcnosť podlahového kúrenia sa nezaobíde tiež bez využitia solárnej energie. Vysoko účinnými zariadeniami novej generácie, využívanými v spojení s montážou podlahového kúrenia / chladenia sú kondenzačné kotle.

Pre získanie čo najlepšieho efektu z vykurovania alebo chladenia sálaním je potrebná moderná termoregulácia,  vyvinutá pre tento typ systému. V blízkej budúcnosti nebude zvláštnosťou ovládanie podlahového kúrenia/chladenia pomocou digitálnej komunikácie a termoregulácie, ktorá automaticky nastaví teplotu nielen podľa teplotných zmien vonkajšieho prostredia, ale aj podľa toho, aká je vlhkosť v miestnosti a podobne.  

Pre úsporu energie nepostačuje len centrálne regulovať teplotu vody prechádzajúcej systémom podlahového kúrenia. V tomto prípade je riziko predraženia komfortu a prekurovania niektorých miestností. V každom prípade je treba brať do úvahy aj požiadavky ako sú : spôsob využitia objektu, zemepisné umiestnenie, možnosti využitia dostupných zdrojov energii.

Termoregulácia podlahového kúrenia, individuálna pre každú miestnosť alebo zónu, zabezpečí optimálnu teplotu, lepší komfort a taktiež úsporu energií. Jeho veľkou výhodou je aj kombinácia so stále obľúbenejšími a kvalitnejšími plávajúcimi podlahami a kvalitnými podlahovinami akými sú dlažby či drevo.

Kombinovaná funkčnosť podlahového kúrenia je a bude neodškriepiteľným prínosom pri znižovaní energetických nákladov budov.8 chýb pri montáži podlahového kúrenia


Podlahové kúrenie, ako na to?

Montáž podlahového kúrenia netreba podceňovať. Množstvo prípadných neskorších chýb a závad je možné odstrániť veľmi ťažko a neraz sa končia totálnou devastáciou predošlej práce. Nasledujúce rady môžu byť užitočné pre ľudí, ktorí sa chystajú po prvýkrát svojpomocne nainštalovať tento typ kúrenia vo svojej domácnosti, ale aj pre niektorých „expertov“, pre ktorých je montáž podlahového kúrenia brnkačkou.

1.    Montáž vykurovacieho potrubia, kábla, alebo rohože nesmie byť vedená v celkovej ploche miestnosti, ale len v takzvanej „čistej oblasti“, ktorá neobsahuje nábytok, kuchynskú linku a podobne. Týka sa to tiež umiestnenia práčok, prípadne chladničiek. Majte na pamäti, že priestor pod nábytkom a veľkými elektrospotrebičmi by bol v opačnom prípade permanentne počas vykurovania prehrievaný, čo by malo za následok napríklad uvoľňovanie škodlivých častíc do ovzdušia, či poruchy na tepelnej poistke elektrospotrebiča.

2.    Nezabúdajte dvakrát merať a raz strihať. Týka sa to hlavne dĺžky vykurovacieho kábla, alebo plochy rohože v prípade, ak ste sa rozhodli pre elektrické podlahové kúrenie.

3.    Každý krok počas montáže podlahového kúrenia prísne kontrolujte. V žiadnom prípade nesmie byť v elektrickej inštalácií zalomený prívodný kábel. To by mohlo viesť k jeho neskoršiemu poškodeniu. Kontrola kábla je jednoduchšia – meria sa jeho odpor. Zároveň je nemysliteľné, aby sa elektroinštalácia ukladala do vlhkého prostredia. Overte a uistite sa, že v okamihu uloženia je podlaha suchá a nenachádza sa na nej nevytvrdnutý lepiaci roztok.

4.    Akékoľvek nečistoty na podlahovom základe pod vykurovacou konštrukciou pred montážou podlahového kúrenia môžu narobiť zbytočné problémy. Nepostačí klasika – handra a voda. Na čistenie podlahy je potrebné použiť priemyselný vysávač a žiadúce je ošetriť povrch základného náteru. Pozor hlavne na prípadné mastnoty.

Chcete prenechať montáž podlahového kúrenia renomovanej firme? Vyberte si ju zo zoznamu stavebných firiem priamo vo vašom okolí, na stránke Podlahové vykurovanie, stropné, elektrické vykurovanie v katalógu Stavebnik.sk. Taktiež tu môžete využiť možnosť vyžiadať si cenovú ponuku stavebných prác naraz od viacerých vybratých stavebných firiem.

Montáž podlahového kúrenia, ako na to?

5.    Nikdy nechoďte po vykurovacom kábli, rohoži či potrubí v tvrdých topánkach. Vlastne, ak nemusíte, nechoďte po nich vôbec. Ideálne je, ak počas montáže podlahového kúrenia vylúčite z pracovného procesu malé deti, ktorých podľa mnohých skúseností doslova láka prebehnúť sa po novej nezakrytej vykurovacej rohoži. Ak sa musíte dostať do miest, kde sa nachádza nezakrytá vykurovacia časť, robte tak s najvyššou opatrnosťou.

6.    Teplotný snímač nesmie byť umieMontáž podlahového kúreniastnený priamo v či na podlahe. Musí byť umiestnený na vlnovec – rúrku nad podlahou. Tá musí byť bezpečne izolovaná voči vniknutiu vody a rúrka nesmie byť extrémne ohnutá. Je to výhodné z dôvodu, keď snímač zlyhá a vy ho budete chcieť vymeniť za nový. Uľahčíte si veľmi čas aj prácu. Výmena snímača bude totiž oveľa jednoduchšia, ako keby ste ho mali vstavaný.

7.    Nepodceňujte „formality“, ktoré nájdete v montážnych plánoch výrobcu. Hlavne, ak sa jedná o montáž elektrického podlahového kúrenia. Merajte jeho  odpor pred aj po inštalácií. Uistite sa, že namerané údaje korešpondujú s údajmi, uvádzanými výrobcom.

8.    Nezabudnite si nakresliť schému pokládky systému podlahového kúrenia. Označte v nej presné vzdialenosti od steny, alebo inú priestorovú orientáciu voči objektom v izbe, ktorými nebudete hýbať. Miesto zakresľovania použite fotoaparát. Je to vždy užitočné, najmä ak po čase budete potrebovať navŕtať do podlahy montážne diery pre zarážku dverí či inštalatérske práce.

Ak chcete vedieť, ktorý typ podlahy, dlažba alebo parket, sa hodí pre kombináciu s podlahovým kúrením, mohol  by vás možno mohol zaujať článok Keď kúrime podlahou


Ďalšie články podlahovom kúrení, kúrení všeobecne a ohreve vody

Foto: selbst.de
(i.n)